AMBALAJE

 • Ordinul Nr. 1413/07.08.2014 pentru modificarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.118012012 privind constituirea Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;
 • Ordin 2742 /3190 /305 /2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare;
 • HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje – ABROGAT
 • Ordin 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
 • HG 1872 /2006 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
 • Ordin 1121 /2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 • HG 247 /2011 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
 • Ordin 128 /2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale caror prevederi se referă la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
 • Legea 132 /2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțile publice;
 • ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
 • Legea 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje

 

Legislatie europeana

 

Legislatie privind EEE/DEEE

 

Legislatie baterii

 

Legislatie privind deseurile

 

Legislatie privind transportul deseurilor